voor_de_wind: (Default)
[personal profile] voor_de_wind
2B4A7045
Кожне середньовічне місто обов’язково повинно було мати ратушу і собор. І ось собор, який був духовним центром міста Львова, почали будувати. Перший камінь у фундамент був закладений в 1360 р. Будувався Латинський катедральний собор понад 100 років і так до кінця не був добудований. У проекті було дві вежі, підноситься одна, друга добудована тільки до рівня даху. Вівтарна частина повинна становити одну третину від загальної довжини, а становить майже половину (готичний костел мав бути значно довший). І все ж, Латинський кафедральний собор був серцем Львова, з його сходинок проголошувалися державний укази, в ньому зберігалися військові трофеї, він був гордістю кожного городянина.

На початку XVI ст. страшна пожежа знищила місто майже повністю. Жителі збиралися вже будувати новий Львів в іншому місці, проте катедра постраждала не сильно. На ній розплавився і впав дзвін, але все ж вона встояла. Городяни залишилися і відновили місто. Будували його вже в стилі ренесансу. І хоча важко сказати, як виглядав собор спочатку, безумовно, це готична споруда — єдиний пам’ятник церковної готики у Львові.

У XVIII ст. храм вимагав ґрунтовного ремонту. У процесі реставрації весь інтер’єр був замінений на модний тоді стиль барокко. У готичних перекриттях збереглися розписи художника монументаліста М. Строїнського. У храмі збереглися епітафії, зроблені в різні епохи, адже найдостойніших (тобто найбагатших) ховали в криптах костелу. Після турецької облоги на бічній каплиці повісили гарматне ядро, в 1772 р. жителі, в знак протесту, замурували входи в храм — готичні арки, закладені червоною цеглою, видно й досі.

Багато всього пов’язано із катедрою, і не тільки в історії міста, а й усієї Польщі. Тут польський король Ян Казимир вручав свою долю і долю країни в руки Діві Марії, йдучи на війну зі шведами.

1.
2B4A7048
2.
2B4A7050
3.
2B4A7051
4.
2B4A7053
5.
2B4A7054
6.
2B4A7055
7.
2B4A7056
8.
2B4A7059
9.
2B4A7060
10.
2B4A7061
11.
2B4A7062
12.
2B4A7064

Вигляд з ратуші
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

voor_de_wind: (Default)
voor_de_wind

March 2014

S M T W T F S
      1
234 56 78
9101112 13 1415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:42 am
Powered by Dreamwidth Studios